Jdi na obsah Jdi na menu
 


Význační rodáci

 

 

getimage1.jpgVěroslav MERTL

* 30. 3. 1929 - 26.5.2013, Chrášťany (u Týna nad Vltavou)  
 
 
Prozaik, básník, esejista a publicista
 Otec byl vrchním četnickým strážmistrem. Do 1938 žila rodina v Kolodějích nad Lužnicí, poté (do 1958) v Kamenném Újezdě u Českých Budějovic. 1944–45 byl totálně nasazen jako zemědělský dělník. Od 1945 Mertl studoval na obchodní akademii v Českých Budějovicích (mat. 1949), poté, kromě dvouleté vojenské služby (1951–53), až do 1968 pracoval jako úředník v různých podnicích v Českých Budějovicích. 1968–70 byl redaktorem českobudějovického nakladatelství Růže. 1971–91 působil jako tajemník Okresního výboru Československé strany lidové v Českých Budějovicích. 1972 uzavřel druhý sňatek se sochařkou Aranou Mertlovou (* 1938, dříve Klimentovou). Od 1992 v důchodu, žije v Českých Budějovicích.
 

Přispíval zejména do periodik (od 1946) Mladé proudy, Československý rozhlas (poté opět od 1991), Svobodné slovo mladých, Lidová demokracie, dále Sešity pro mladou literaturu, Obroda, Arch (1969 byl jeho spoluzakladatelem), Naše rodina, od 90. let Akord, Proglas, Literární noviny, Host, Perspektivy (příloha Katolického týdeníku), Setkání, Prostor Českobudějovické listy. Pravidelně spolupracuje s Československým, respektive Českým rozhlasem (fejetony, literární pásma, v roce 2004 „rozhlasové paměti“ Časy a nečasy).
Svými texty doprovází katalogy výstav a výtvarné publikace svých přátel-malířů a fotografů (Jan Halla, Jiří Müller, Bohuslava Maříková ad.). – V roce 1979 obdržel zahraniční cenu polského nakladatelství Pax, v roce 1996 byl nominován českým PEN-klubem na Cenu Karla Čapka. Za román Hřbitov snů a za esejistickou tvorbu mu byla v roce 2001 udělena Státní cena za literaturu. – Užívá šifer (A), r, rtl, m, (M), tl, vm.

 Převážná většina Mertlových próz se odehrává na venkově, jejich jednoduchý syžet je často prokládán lyrickými a meditativními pasážemi a tematicky zpravidla směřuje k hledání nadčasových hodnot, v jejichž absenci vidí křesťansky založený autor jeden z nejpodstatnějších problémů současnosti. Pod zdánlivě banálním povrchem každodennosti objevuje Mertl existenciální napětí mezi žitou skutečností a touhou po přesahu, jímž by hrdinové jeho příběhů dosáhli smíru i s absolutnem. Tento akcent ještě podtrhuje prožitek plynoucího času, literárně tematizovaného vrstvou reminiscencí, v nichž hrdinové hledají především svou zakotvenost v rodném kraji (Dům mezi větrem a řekou). Mertl tak vědomě navazuje na Jana Čepa, s nímž jej také sbližuje snaha po jazykové čistotě a významové prostotě. Modelovou prózou, obnažující problém moci a lidské přizpůsobivosti, je román Rezavý déšť: absurdní vize vesnice, v níž nacistická armáda na konci války inscenovala své „vítězství“. Snaha zobrazit výjimečného jedince přiblížila Mertla k tradičnímu typu psychologické prózy, soustřeďující se na analýzu psychických procesů (Pád jasnovidce).
V deníkových textech (v prvním i druhém svazku Kruhů pod očima) i v rozsáhlé tvorbě publicistické (Přemítání o věcech vezdejších), přihlašující se k odkazu Karla Čapka a Gilberta Keith Chestertona, Mertl medituje nad životem i světem a hledá zdroj naděje v křesťanských perpektivách i ve smysluplnosti všedních věcí obklopujících člověka.
Prozaický průhled do života několika postav z jednoho maloměsta, Hřbitov snů, je bolavým i moudře smířeným pokusem o románové zúčtování s etickými výzvami půlstoletí, které se rozprostřelo mezi koncem protektorátu a euforickým obdobím po listopadu 1989. Osudová štafeta proher a zisků je v románu předávána z generace na generaci, není vykoupena ani smrtí, ale paradoxně právě její perspektivou je zásadně odlehčena.
Vzpomínková kniha Časy a nečasy rekapituluje dětské a studenstké momenty autorova života, dává nahlédnout do osudů začínající redaktora a tvůrce, ale vyjadřuje se také střízlivě k normalizační epizodě spisovatele ve funkci tajemníka OV ČSL. Osobní memoáry jsou doplněny čtivými a současně informativními medailony osobností, jež byly tím či oním způsobem v Mertlově životě významné.

BIBLIOGRAFIE

Beletrie: Stín blaženosti (PP 1969); Nám po tomto putování (P 1970; přeprac. 1974); Poledne (PP 1971); Sad (PP 1976); Dům mezi větrem a řekou (R 1978); Rezavý déšť (R 1981); Podzimní svit (PP 1984); Pád jasnovidce (P 1986); Mlčení věžních hodin (R 1989); Křížová cesta (EE ke Křížové cestě A. Mertlové, česko-něm. vydání, Freistadt 1993); Kruhy pod očima (deníky, EE, 1995); Zjasněná noc (BB 1995); Přemítání o věcech vezdejších (FF, črty, 1997); Tiché zahrady (FF + medailony 1998); Hřbitov snů (R 2000); Letokruhy (básně v próze 2000); Kruhy pod očima. Druhá kniha deníků, esejů a rozhovorů (2005); Časy a nečasy (vzpomínkové PP a medailony 2005; medailony zčásti převzaty z knihy Tiché zahrady).
Upravil: Jack London: Jerry z ostrovů (1. sešit 1969, 2. sešit 1969, + Božena Plánská podle J. L., Jerry of the Islands).
Přípěvky ve sbornících a almanaších: Katolická ročenka (1970); Prameny (1973); Almanach jihočeských autorů (1973); Chvály jižních Čech (1976); Tau und Regen zu sein (Berlin 1976); Cyrilometodějský kalendář (1978, 1981); Zur Winterzeit der Welt (Berlin 1986); Literatura, vězení exil: Literature, Prison, Exile (Praha 1997); Střípky vzpomínek. F. D. Merth očima přátel (Strašín 2000).

LITERATURA

Studie a články: J. Med: Nad dílem Věroslava Mertla, Proglas 1996, č. 8 (obsahuje též biografický a bibliografický přehled); J. Med: Bytostná touha po přesahu. K prozaickému dílu Věroslava Mertla, Host 2001, č. 9; J. Med: Věroslav Mertl – trpěný outsider, in Život je jinde? (2001), též in J. Med: Od skepse k naději. Studie a úvahy o české kultuře (Svitavy-Řím 2006).
Recenze: Stín blaženosti: B. F. (= B. Fučík), NK 1969, č. 51–52, též in Píseň o zemi (1994, zde i další stati o V. M.) * Poledne: md (= J. Med), MF 17. 12. 1971; M. Janů-Veselá (= M. Jungmann), Práce 31. 3. 1971 * Sad: V. Vodák, LidD 17. 6. 1976; V. Novotný, ZN 19. 6. 1976 * Dům mezi větrem a řekou: V. Vodák, LD 5. 12. 1978; vln (= V. Novotný), ZN 28. 7. 1979; J. Zizler, LitN 2002, č. 39; M. Trávníček, Aluze 2002, č. 2; M. Hybler, KPRR 2002, č. 24; J. Med, Katolický týdeník 2002, č. 13, příloha Perspektivy č. 3 * Rezavý déšť: V. Novotný, ZN 26. 3. 1982; V. Píša, Tvorba 1982, č. 10, příloha Kmen; V. Vodák, LidD 5. 2. 1982; S. Bartůšková, heslo in: Slovník českého románu 1945-1991 (1992) * Podzimní svit: J. Lukeš, SvSl 25. 4. 1985; V. Novotný, ZN 19. 1. 1985; I. Zítková, Práce 4. 10. 1985 * Pád jasnovidce: V. Píša, Tvorba 1987, č. 14, příl. Kmen; V. Novotný, ZN 16. 2. 1987 * Mlčení věžních hodin: E. J. Havlíček, Akord 1989/1990, č. 7; V. Píša, Tvar 1990, č. 38; V. Novotný, ZN 5. 5. 1990 * Křížová cesta: V. Novotný, MFD 29. 4. 1993 * Kruhy pod očima: M. Hanuš, LN 1995, č. 38; M. Trávníček, Proglas 1995, č. 4; K. Neradová, Katolický týdeník 1995, č. 23, příl. Perspektivy č. 5; K. Křepelka, Host 1995, č. 5; R. Valušek, Skriptum 1995, č. 17-18; I. Slavík, LidN 8. 7. 1995, příloha Národní 9, č. 27; J. Straka, Tvar 1995, č. 12; J. Lukeš, Týden 1995, č. 25; I. Harák, Labyrint 1996, č. 3 * Zjasněná noc: M. Trávníček: doslov, in Zjasněná noc (1995); M. Exner, Tvar 1996, č. 2; J. Med: Proglas 1996, č. 1–2; K. Křepelka, Host 1995, č. 6; M. Exner, Tvar 1996, č. 2; J. Med, Prohlas 1996, č. 1-2 * Přemítání o věcech vezdějších: M. Trávníček: doslov, in Přemítání o věcech vezdejších (1997); J. Med, LitN 1998, č. 10 * Tiché zahrady: J. Jandourek, LidN 5. 8. 1998; M. Trávníček, Tvar 1998, č. 21; K. Komárek, Host 1999, č. 2; I. Harák, Babylon 1999/2000, č. 7, příloha Literární a výtvarná příloha, č. 2/2000 * Hřbitov snů: J. Med, Katolický týdeník 2000, č. 35, příloha Perspektivy, č. 8; A. Haman, NK 2000, č. 27; P. Studnička+V. Novotný, Tvar 2000, č. 16; R. Václavík, Host 2000, č. 9; M. Jungmann, LitN 2001, č. 47 * Kruhy pod očima. Druhá kniha deníků, esejů a rozhovorů: J. Med, Katolický týdeník 2006, č. 1, příloha Perspektivy, č. 1 * Časy a nečasy. Malé paměti: J. Med: Katolický týdeník 2006, č. 9, příloha Perspektivy, č. 5.
Rozhovory: (ZA), Naše rodina 1993, č. 51; B. Pirnosová, Českobudějovické listy 3. 6. 1994; S. Neradová, Českobudějovické listy 4. 4. 1996; J. Rulf, Reflex, 1997, č. 31; P. Bubeníček, Progals 1999, č. 3, příloha Literární příloha, č. 1; (pir), Českobudějovické listy 11. 4. 2000; M. Váňová, Hospodářské noviny 26.-28.10 2001; M. Stöhr + T. Reichel, Host 2001, č. 9; R. Gális, Večerník Praha 23. 9. 2002; M. Doležal, Katolický týdeník 2002, č. 13, příloha Perspektivy, č. 3.
K životním jubileím: Z. Mráz, Výběr z prací členů Historického klubu při Jihočeském muzeu v Českých Budějovicích 1989, č. 3; (zj) = (Z. Janík), LidN 31. 3. 1999; J. Suk, NK 1999, č. 13.

zdroj: http://www.slovnikceskeliteratury.cz/showContent.jsp?docId=809&hl=v%C4%9Broslav

V Chrášťanech se také narodil prozaik a básník, autor pedagogických příruček a učebnic Karel Landa (19.9.1881 Chrášťany - 9.7.1950 Jehnědno). 

Středoškolský profesor matematiky na průmyslové škole v Plzni. Od roku 1930 odborný inspektor pro matematiku. Karel Landa je autorem řady středoškolských učebnic, z nichž některé byly přeloženy do slovenštiny, ruštiny a němčiny.

Literatura:

1. Časopis pro pěstování matematiky. 75, (1950)

2. Matematika ve škole. 3 (1952-53)

 
 
FeedJit LivevyhledáváníArchiv

Kalendář
<< duben >>
<< 2024 >>
Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          


Statistiky

Online: 15
Celkem: 1216102
Měsíc: 29976
Den: 944